Click on image to view photos 

Nigel & Pei Qi (AD)

Nigel and PeiQi Wedding Outdoors (14).jpg

Shi Xiang & Pei Shi (ROM)

Pei Shi and Shi Xiang Wedding (56).JPG